Privacy verklaring & Cookies beleid

Hier vind je de privacy verklaring en het cookies beleid van Suseela Design & Photography.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Suseela Design & Photography en het gebruik van cookies op flatflowers.nl. Suseela Design & Photography doet er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je bij ons besteld hebben we een aantal gegevens van je nodig om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens we vragen, waarvoor we ze gebruiken en waar jouw gegevens opgeslagen liggen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Contactgegevens Suseela design & Photography

studio@suseela.nl
06-11395245

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken
  Suseela Design & Photography verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer
 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via studio@suseela.nl, dan verwijderen wij deze informatie.
 2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
  Suseela Design & Photography verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Suseela Design & Photography analyseert het gedrag van de bezoekers van de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.
 • Suseela Design & Photography verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 1. Delen van persoonsgegevens met derden
  Suseela Design & Photography deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een vewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Suseela Design & Photography blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens die Suseela Design & Photography ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

a. Vimexx.nl
De e-mail van Suseela Design & Photography wordt gehost bij Vimexx.nl. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Vimexx.nl. De website en back-ups van de website worden gehost bij Vimexx.nl. Gegevens die jij achterlaat op de website van Suseela Design & Photography zijn op de servers van Vimexx.nl. opgeslagen.

b. Sisow
Betalingen worden verwerkt via Sisow. Gegevens die jij achterlaat bij een online betaling zijn op de servers van Sisow opgeslagen.

Suseela Design & Photography neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Suseela Design & Photography) tussen zit.

 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Suseela Design & Photography bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

a. Het verwerken van je bestellingen en geven van garantie
Jouw facturatie gegevens, aflever gegevens en factuur worden opgeslagen in Vimxx.nl. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd om steeds gepaste garantie te kunnen geven. Jij hebt het recht deze gegevens te laten verwijderen. Je kan dit aanvragen door een mail te sturen naar studio@suseela.nl

b. Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Suseela Design & Photography gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
 2. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar studio@suseela.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Suseela Design & Photography zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Suseela Design & Photographywil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Suseela Design & Photography neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via studio@suseela.nl
Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.